call
Hotline 097 959 6098

Phân loại bê tông nhựa nóng

bê tông nhựa nóng được chia ra thành nhiều loại sản phẩm khác nhau dựa trên các tiêu chí như theo kích thước hạt, theo chất lượng vật liệu khoáng, theo độ rỗng.

Phân loại bê tông nhựa nóng ( hay còn gọi là bê tông rải nhựa nóng)

Theo kích thước hạt:

Căn cứ vào cỡ hạt lớn nhất danh định của cấp phối đá ( tương ứng cỡ sàng tròn tiêu chuẩn mà cỡ sàng nhỏ hơn sát ngay dưới nó có lượng sót tích lũy lớn hơn 5%), bê tông rải nhựa nóng được chia làm 4 loại. đó là

- Bê tông nhựa nóng hạt mịn ( bê tông nhựa hạt nhỏ)

- Bê tông nhựa nóng hạt trung

- Bê tông nhựa nóng hạt thô ( bê tông nhựa hạt lớn)

- Bê tông nhựa nóng hạt cát

Theo chất lượng vật liệu khoáng:

Tùy theo chất lượng vật liệu khoáng để chế tạo hỗn hợp, bê tông nhựa được chia ra thành 2 loại:

- Bê tông nhựa nóng loại I

- Bê tông nhựa nóng loại II: bê tông nhựa nóng loại II chỉ được dùng cho lớp mặt của đường cấp IV trở xuống hoặc dùng cho lớp dưới của mặt đường bê tông hai lớp, hoặc dùng cho phần đường dành cho người đi bộ, người đi xe đạp, xe thô sơ, xe máy

Theo độ rỗng dư:

Bê tông nhựa nóng được phân ra làm 2 loại:

- Bê tông nhựa chặt (BTNC) có độ rỗng từ 3% đến 6% thể tích. Trong thành phần hỗn hợp bắt buộc phải có bột khoáng

- Bê tông nhựa rỗng (BTNR) có độ rỗng dư từ 6% đến 10% thể tích và chỉ được dùng làm lớp dưới của mặt đường bê tông nhựa 2 lớp, hoặc làm lớp móng.

Hàm lượng nhựa của bê tông nhựa nóng được tính theo % khối lượng của cốt liệu thô. Để có hàm lượng tối ưu cần phải làm các mẫu thí nghiệm với 3-4 hàm lượng nhựa thay đổi khác nhau từ 0,3-0,5% xung quanh hàm lượng nhựa tham khảo. Chọn hàm lượng nhựa sao cho hỗn hợp bê tông nhựa rải nóng thỏa mãn các yêu cầu cơ lý.

Đăng ký tư vấn

Bạn muốn nhận được hỗ trợ tư vấn thiết kế nhanh nhất. Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi ngay !