call
Hotline 097 959 6098

Carboncor asphalt

Tùy theo điều kiện cụ thể, lớp hao mòn bằng vật liệu carboncor asphalt có thể thi công hoặc thi công bằng phương pháp thủ công có máy lu phụ trợ.Chỉ được thi công trên mặt đường cũ hoặc mới có đủ cường độ theo thiết kế tương ứng với cấp đường

Carboncor asphaltCarboncor asphalt 2                                                 Carboncor asphalt 3

 

 

Carboncor asphalt 4

 

 

 

Bài viết hay - Link hữu ích:

 

Bê Tông Nhựa Nóng

Sơn EPOXY

Sơn giao thông

 

Đăng ký tư vấn

Bạn muốn nhận được hỗ trợ tư vấn thiết kế nhanh nhất. Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi ngay !